Wat is SAHAN?

Sahan is in 2016 opgericht om een brugfunctie te vervullen tussen overheden, instellingen en professionals enerzijds en moeilijk bereikbare migrantengemeenschappen anderzijds. Tot op heden zijn wij het meest actief geweest binnen de Somalische gemeenschap, maar inmiddels is ons bereik groter en hebben wij ook ervaring met andere vluchtelinggroepen. De thema’s waarop wij actief zijn zijn divers en omvatten onder andere opvoeding, taal, gezondheid, participatie, onderwijs en werk. Onze werkwijze is daarin uniek. Wij bouwen netwerken op met professionals uit de betreffende gemeenschappen die in Nederland zijn opgeleid en hier werken op tal van terreinen. Zij kennen zowel de eigen cultuur alsmede de cultuur en taal van de instellingen en overheden waar zij werken. Samen met hen stellen wij binnen onze projecten diverse en professionele teams samen, die onderzoek doen, advies geven en een vertaalslag kunnen maken om antwoorden te vinden op vragen die al decennia lang spelen op het gebied van integratie en participatie.

SAHAN opereert bewust cultureel neutraal en politiek onafhankelijk, zodat wij een partner kunnen zijn voor iedereen.