Projecten in ontwikkeling

Naast de lopende projecten hebben wij meerdere nieuwe ideeën die nog in ontwikkeling zijn.

Opvoeden, hoe doe je dat? 

Opvoeden blijft een thema van alle tijden en essentieel voor het slagen van individuen binnen elke gemeenschap.  SAHAN bereidt een (actie)onderzoek voor om juist antwoord te vinden op de vele achterliggende vragen. Opvoeden, hoe doe je dat? En zij er nieuwe stijlen te ontwikkelen ter aanvulling op de vele bestaande opvoedingstrajecten?

Zorgmijding, toegang en bereik

In de gezondheidszorg zien we dat zorgmijding onder migrantengemeenschappen hoog is. Zorgmijding is dan de uiterlijke vorm voor wat in algemene termen de beperkte toegang en bereik van migranten tot de zorg heet. Dan doelen we op gedrag als niet op tijd naar de dokter gaan, niet op een afspraak met de arts komen, een vervolgafspraak niet opvolgen alsook überhaupt niet in de hulpverlening terechtkomen. Voor zover er cijfers bekend zijn steekt die vorm van zorgmijding duidelijk af tegen vergelijkbaar gedrag onder oorspronkelijk Nederlandse patiënten. Het hoe en waarom van zorgmijding en beperkte toegang tot de zorg laat zich niet makkelijk verklaren. Vermoedelijk hebben we meer inzicht in vormen van zorgmijding in de Nederlandse context dan op het zorg mijdend gedrag van migranten-patiënten. Daarin speelt het verschil in culturele achtergrond mogelijk zijn rol. Als SAHAN willen wij graag onderzoeken hoe dit nu komt en komen met adviezen om deze zorgmijding te doorbreken.

Succesfactoren

Veel hoger opgeleide Somalische Nederlanders blijken vaak geclusterd te zijn en uit een en hetzelfde gezin dan wel familie te komen. Dit is bijzonder en geldt ion mindere mate voor de algemene bevolking in Nederland. Daar tegenover staat een groep die maar zeer beperkt kan mee komen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. In plaats van te focussen op wat er mis gaat in sommige delen van de gemeenschap, willen wij vanuit een positieve invalshoek onderzoek doen. Wat maakt deze gezinnen en families zo succesvol? Wat kunnen wij van hen leren? Hoe kunnen wij als samenleving en als gemeenschap daar ons voordeel mee doen?