Projecten

SAHAN werkt als een projectorganisatie. Dat betekent dat we er naar streven onze inhoudelijke agenda om te zetten in onderzoeks- en adviesopdrachten bij overheden, instellingen, sociale fondsen, en maatschappelijke organisaties.

Via LinkedIn onderhouden wij groot netwerk van meer dan 930, voornamelijk Somalische-Nederlandse professionals, die de basis vormen voor deskundige teams per project. Inmiddels voeren wij inhoudelijke projecten uit in steden als Tilburg, Rotterdam en Amsterdam. Ook zijn wij met verschillende steden en partners in gesprek.

Heb jij zelf ideeën voor een project of zou je kunnen en willen bijdragen aan een van onze lopende projecten? Neem dan contact met ons op!

Lopende projecten

Onderzoek, analyse en advies Rotterdam – Partner: gemeente Rotterdam.  In opdracht van de gemeente Rotterdam doet SAHAN onderzoek naar het bereik van verschillende migrantengemeenschapen in Rotterdam. Hoe is dit bereik, hoe werken migrantenorganisaties, (semi)professionele instellingen en de gemeente samen?

Betere gezondheid voor Somalische Nederlanders – Partners: Movisie, Fonds NutsOhra.  Somalische community workers (mannen, vrouwen, jongeren) uit Tilburg Noord en West organiseren kleine projecten gericht op meer kennis en verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid.

Dit project in inmiddels verlengd tot januari 2020 met als doelstelling het verduurzamen van de kennis in professionele wijknetwerken en verbreden van de activiteiten naar verschillende doelgroepen.

Projecten in ontwikkeling

Opvoedingsondersteuning voor kwetsbare gezinnen – Opvoeden, hoe doe je dat? In samenwerking met sociale partners en overheden wil SAHAN graag onderzoeken hoe huidige ondersteuningsprojecten op het thema opvoeding functioneren en hoe deze verbeterd kunnen worden en aangepast op specifieke doelgroepen.

Zorgmijding, toegang en bereik – In de gezondheidszorg zien we dat zorgmijding onder migrantengemeenschappen hoog is. Dan doelen we op gedrag als niet op tijd naar de dokter gaan, niet op een afspraak met de arts komen of niet of nauwelijks in de hulpverlening terechtkomen. Als SAHAN willen wij graag onderzoeken hoe dit nu komt en met adviezen komen om deze zorgmijding te doorbreken.

Succesfactoren – Hoe komt het dat hoogopgeleide Somaliers vaak geclusterd zijn binnen een gezin of familie en wat kunnen we hieruit leren? SAHAN wil vanuit deze positieve invalshoek een antwoord vinden op de vaak grote grote achterstanden binnen gemeenschappen  op het gebied van onderwijs en werk.

Netwerk SAHAN – De afgelopen jaren heeft SAHAN zich nadrukkelijk als kennisnetwerk op LinkedIn gepresenteerd en we zijn nu al in contact met ruim 930 hoofdzakelijke Somalische professionals en studenten met een HBO en WO achtergrond. Wij willen daarmee in beeld krijgen ‘wie waar’ in Nederland werkt en studeert en hoe we met elkaar een bijdrage kunnen leveren om de positie van Somalische Nederlanders en andere gemeenschappen uit Afrika in Nederland te verbeteren. 

Afgeronde projecten

Integrale benadering Somalische gemeenschap Rotterdam – Partner: Politie Eenheid Rotterdam. Bereik is de belangrijkste voorwaarde voor aanpak van maatschappelijke vraagstukken. SAHAN heeft in opdracht van de Rotterdamse politie een pilot uitgevoerd voor een integrale benadering van Somalische Rotterdammers op Zuid.

Kennis en advies – Partner: Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). In 2017 werd door het SCP de Integratiemonitor toegespitst op o.a. de Somalische gemeenschap in Nederland. SAHAN maakte deel uit van de leescommissie en adviseerde mee.