Onderzoek, analyse en Advies Rotterdam

Rotterdam telt naar schatting zo’n 10.000 inwoners die behoren tot de eerste generatie migranten, vaak met een vluchtelingen achtergrond. Een deel van deze groep is er via opleiding en werk in geslaagd hun weg te vinden naar de samenleving; een ander deel heeft voor hun maatschappelijke vragen de aansluiting weten te vinden bij de bestaande stedelijke aanpak en zorgaanbod. Voor een groot deel geldt dat allemaal echter niet. Deze groep is moeilijk bereikbaar en deels ook niet in beeld bij de gemeente.

De gemeente Rotterdam wil zowel het bereik van deze groep burgers vergroten als ook de aansluiting op de stedelijke samenleving, zeker wat betreft hun taalvaardigheid, communicatie met de overheid (brieven- en formulierenhulp) en de omgang met geld (budgetcoaching en schuldhulpverlening). Daarbij kan bij een versterkt bereik ook andere problematiek beter worden doorverwezen. Hiervoor moet er eerst in kaart gebracht worden hoe dit bereik nu is, welke semiprofessionele (migranten)organisaties een rol spelen, hoe de samenwerking met deze organisaties verbeterd kan worden om dit bereik te vergroten. SAHAN onderzoekt al deze aspecten.